Producten Vinyl handschoenen Lederen handschoenen Katoenen handschoenen Huishoud handschoenen NBR handschoenen Latex handschoenen PVC handschoenen Las handschoenen Koudebestendige handschoenen Hittebestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Montage handschoenen Disposables Veiligheidsschoenen Bedrijfs en Reflectiekleding Koel en Diepvrieskleding Oogbescherming Gehoorbescherming Hoofdbescherming Stofmaskers
Zoeken

 
U bevindt zich hier: HomePrivacyverklaring
Privacy Verklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan Avanti B.V. worden aangeboden of die Avanti BV verwerkt. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen voor verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. 

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bverleent u toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals in de privacy verklaring.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Ook indien u van mening bent dat onvoldoende met u belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken. Tevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@avanti-bv.nl

U kunt ten alle tijde, ingeval u nadere toelichting, een advies of overleg over verdere verwerking van uw persoonsgegevens wenst, contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@avanti-bv.nl 

Het staat Avanti BV vrij op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de nieuwe versie op deze site geplubiseerd. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Avanti BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (potentiele) klant en/of (potentiele) leverancier bent van Avanti BV. 
Wij verwerken de volgende gegevens:
. Voor- en achternaam of handelsnaam
. Adresgegevens
. Telefoonnummer
. E-mailadres
. IP-adres
Gegevens van personen jonger dan 14 jaar worden niet verwerkt.

Met wel doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Avanti BV verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

. Verzenden van nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen.
. Verzenden van aanbiedingen, orderbevestiging, overeenkomst en/of factuur.
. Het afhandelen van een betaling.
. Communicatie en/of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
. Avanti BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

De rechtsgrondslag
Verwerking van gegevens geschiedt op basis van gerechtvaardig belang betreffende promotie/levering van onze producten en tevens ons belang bij kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.

U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van commerciele berichtgevingen door het sturen van eenn verzoek hiertoe via het contacformulier of via het e-mail adres: info@avanti-bv.nl

Periode van verwerking van persoonsgegevens
Avanti BV bewaart persoonsgegevens gedurende de periode waarin we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het naomen van de verplichtingen conform de geldende rechtsvoorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden
Avanti BV verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die, als derden, gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkensovereenkomst omzorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Avanti BV. 
Tevens heeft u recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben aan u te doen toekomen.

Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@avanti-bv.nl of via het contactformulier op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Avanti BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mail adres info@avanti-bv.nl.


Contactgegevens
Avanti BV 
Techiniekweg 24
4143 HV Leerdam

Postbus 330
4140 AH Leerdam

Tel: +31-(0)345-611700
E-mail: info@avanti-bv.nl
logo-towa.png logo showa.jpeg logo bull-grip.png logo peltor logo ear logo ox-on - kopie logo 3m logo north logo ejendals tegera avatex logo silver 001 logo mascot logo jmp wear elten logo logo wortec logo mappa bull-flex logo zwart bull-flex logo zwart